E-TEC wederom gecertifceerd voor SCIOS scope 4 en 7C

Wettelijke verplichting SCIOS inspectie –
De Milieueisen worden in deze tijd nationaal en internationaal steeds stringenter. De overheid stelt daarvoor wet- en regelgeving op, vastgelegd in Milieuwetgeving en een Activiteitenbesluit.

Ook noodstroomaggregaten hebben sinds 2016 een keurings- en inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit, wat inhoudt dat de aggregaten, iedere 2 of 4 jaar SCIOS gekeurd moeten worden (de keuringsfrequentie is afhankelijk van aggregaatvermogen*).

Certificering –
E-TEC Power Management B.V. is sinds 2017 als een van de eerste aggregatenleveranciers in Nederland door Bureau Veritas gecertificeerd om SCIOS inspecties aan dieselinstallatie uit te voeren. Onlangs hebben we onze 2de audit gehad en ook deze keer is onze certificering voor 1,5 jaar verlengd. U kunt hier ons SCIOS certificaat downloaden

Keuringen –
De keuringen zijn gebaseerd op de SCIOS scope 4 (verbrandingsmotoren) en Scope 7c (olietoevoerleidingen), dit geldt voor zowel de SCIOS Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) als de Periodieke Inspectie (PI).
E-TEC heeft meerdere gecertificeerde SCIOS inspecteurs die u kunnen ontzorgen ten aanzien van deze nieuwe wettelijke verplichte inspecties. E-TEC heeft de jarenlange ervaring en expertise op het gebied van levering van- en service aan dieselaggregaten.

Ook voor een SCIOS inspectie bent u dus bij E-TEC aan het juiste adres

 

 

TG