Terwijl de wereld haastig de weg inslaat naar een schonere, duurzame energietoekomst, doemt er een behoorlijke uitdaging op: netcongestie. Dit fenomeen, dat steeds vaker opduikt in discussies over energie, werpt een schaduw over onze inspanningen om de energietransitie te versnellen.

We wekken steeds meer duurzame stroom op en we gebruiken steeds meer elektriciteit. Zo rijden we elektrisch, verwarmen we onze gebouwen elektrisch en zijn de industriële processen steeds vaker elektrisch. De ene keer is er meer productie dan vraag en andersom. Het is belangrijk dat er altijd en overal een goed evenwicht is tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet.

Echter, door toename van weersafhankelijke opwekkers zoals windmolens en zonneparken, wordt dit steeds moeilijker. Vragen als “kunnen we energie niet opslaan en wat zijn daarvoor de mogelijkheden?” worden dan ook steeds vaker gesteld.

Netcongestie, een term die de afgelopen jaren steeds vaker opduikt, verwijst naar situaties waarin het elektriciteitsnetwerk de toenemende vraag naar energie niet langer kan bijhouden. Dit fenomeen wordt vaak veroorzaakt door de groeiende populariteit van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en de toenemende elektrificatie van transportmiddelen en industrieën.

Het is een zorgwekkende uitdaging, omdat het niet alleen de energievoorziening verstoort, maar ook investeringen in duurzame energiebronnen ontmoedigt. Want waarom zouden bedrijven investeren in zonnepanelen of windturbines als het lokale elektriciteitsnet het overschot aan energie nergens kwijt kan? Dit is dus een groot en nog steeds groeiend probleem in de energietransitie, waar bedrijven en ook particulieren ook last van hebben. Een Energie Opslag Systeem (EOS) van E-TEC kan hier een oplossing in bieden!

Beweegredenen voor aanschaf van een EOS zijn:

Powerpack 10/20 kW + 40 kWh batterij Powerwall + 10 kWh batterij

Onlangs is E-TEC de samenwerking aangegaan met het bedrijf Kiwatt uit Ede. Binnen Kiwatt worden de producten en software in eigen beheer gemaakt. Een echt Nederlands product dus, waarbij alleen de batterijen uit het buitenland komen. Energie die wordt opgewekt wordt opgeslagen in batterijen en die energie kan aangesproken worden op het moment dat daar behoefte aan is. Voor particulieren en kleine ondernemers is er een wandmodel en voor grotere verbruikers en bedrijven zijn er losstaande stapelbare units ontwikkeld vanaf 30 kWh tot 800 kWh opslagcapaciteit.

Door middel van in eigen beheer ontwikkelde speciale software met een slim algoritme kijkt het systeem geheel zelfstandig naar de weersverwachtingen, dynamische energietarieven en historisch energieverbruik.

Dit is een zelflerend systeem waarbij u als klant kan kiezen waar het systeem rekening mee moet houden;

1. Power Solar: zoveel mogelijk gebruik eigen opwekking,
2. Power Trade: in- en verkoop van de energie op meest gunstige momenten
3. Power Boosting: om ervoor te zorgen dat de maximale netaansluiting niet wordt overschreden.

Met de bijbehorende app kunt u het energieverbruik en de aangesproken bronnen op de voet volgen.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt en wilt u ontdekken hoe E-TEC u kan helpen bewuster met energie om te gaan? Zoek contact met ons en samen met u kijken we naar een oplossing die het beste bij uw situatie past. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een vrijblijvend advies gesprek. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 072-5141040 of stuur een mail naar verkoop@e-tec.nl.

TG