Naast goede brand preventie en opvolging hebben datacenters een specifieke oplossing nodig op het gebied van brand beveiliging opgebouwd uit een combinatie van brand detectie en gas blussing. Er zijn veel factoren vanuit de te beveiligen ruimte en gestelde eisen welke het ontwerp van een brand beveiliging systeem kunnen beïnvloeden. E-TEC kan u de meest effectieve oplossingen aanbieden voor uw toepassing om schade aan uw omgeving en systemen tot een minimum te beperken.

Een Gas blussysteem welke gebruik maakt van een Inert gas is de meest gebruikelijke wijze van brand blussing in een moderne computer ruimte of datacenter. De snelle reactie van Inert gas in combinatie met de snelheid van verspreiding en de verdrijving van zuurstof maken dit een populair middel welke tot veel minder schade leidt dan een blusmethode op basis van water. Uiteraard is het effect pas optimaal bij gebruikmaking van een vroegdetectie systeem in combinatie met correct geselecteerde en gemonteerde warmte en rooksensoren, als onderdeel van de integrale oplossing welke E-TEC u kan bieden.