Presentatie van E-TEC, waarin zowel de aard van de activiteiten, de vestigingen, als ook een met PEARL gegenereerde installatie worden getoond en waarbij wordt geschakeld tussen de reële en de virtuële wereld. Klik op het logo om verder te gaan:

Datacenter Net-Build® GmbH, van ontwerp naar realiteit

E-TEC/NOS mediapark realisatie project noodstroomvoorziening 2 x 1940 kVA